Specjalistyczne odwodnienia

specjalistyczne odwodnieniaOdwodnienia liniowe jakie stosujemy na terenach prywatnych domów nie jak mają się do potrzeb jakie towarzyszą specjalistycznym placom przemysłowym na których istnienie zwiększone ryzyko przedostania się szkodliwych substancji do gleby. Wystarczy wymienić takie jak olej czy resztki paliwa. Dlatego specjalistyczne systemy odwodnienia linowego muszą spełniać surowe wymagania jakie nakłada na właścicieli terenu, prawo o ochronie środowiska naturalnego. Systemu stosowane na parkingach, w magazynach czy na stacjach paliw, muszą cechować się nie tylko doskonałą szczelnością i zabezpieczać wody gruntowe, ale też wytrzymywać duże obciążenia jakie generuje przejazd dużych pojazdów. W tego typu systemach często stosuje się korytka betonowe lub żeliwne, po to by ewentualne działanie kwasów jakie mogą dostać się do systemu, nie uszkodziły go i nie rozszczelniły. Również samo okratowanie tego rodzaju systemów musi spełniać wymagania związane z odpornością i wytrzymałością, gdyż to one w największym stopniu jest narażone na działania dużych sił. Inną ważną kwestą jaką musi spełniać taki system odpowiednie, to niemal idealne wypoziomowanie i wyrównanie do wysokości nawierzchni, w przeciwnym przypadku ulegało by ono szybkiemu zużyciu i mogło by stanowić zagrożenie zarówno dla maszyn jak i dla ludzi. Liniowe systemy odwodnień przeznaczone dla tego rodzaju terenów muszą spełniać wiele wymogów co powinno być udokumentowane odpowiednimi atestami gwarantującymi pełne bezpieczeństwo ludziom jak i środowisku.